Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2024/2025 w Gorzowie
Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. Aby zapewnić swoim dzieciom miejsce w wybranej szkole, rodzice muszą działać szybko i zgodnie z wytycznymi. W tym roku pojawiły się także nowe możliwości dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej.
  1. Rejestracja wniosku w Elektronicznym Systemie Naboru
  2. Terminy składania wniosków do szkół
  3. Specjalne oddziały dla uczniów z autyzmem
  4. Wnioski do szkół artystycznych i technicznych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na nadchodzący rok szkolny już się rozpoczęła. Aby zarejestrować wniosek, należy skorzystać z Elektronicznego Systemu Naboru. Po zarejestrowaniu wniosku, trzeba go wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Należy pamiętać, że termin dostarczenia wniosków upływa 21 czerwca 2024 r. Dla szkół z oddziałami sportowymi, mistrzostwa sportowego oraz oddziałów przygotowania wojskowego termin ten jest wcześniejszy i kończy się 29 maja 2024 r.

W tym roku wprowadzono również nabór do dwóch czteroosobowych oddziałów specjalnych dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej. Jeden z takich oddziałów powstanie w VIII Liceum Ogólnokształcącym, mieszczącym się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5. Drugi oddział zostanie utworzony w zawodzie kucharz w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Okólnej 35. Rekrutacja do tych oddziałów odbywa się poza systemem elektronicznym, co oznacza, że wniosek należy złożyć bezpośrednio w wybranej szkole. Ważne jest, że złożenie wniosku do oddziału specjalnego nie wyklucza ucznia z możliwości składania wniosku w systemie elektronicznym do innych szkół.

Wnioski do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Technikum nr 9, które działają w ramach Zespołu Szkół Ogrodniczych, również należy składać poza systemem elektronicznym. Warto zwrócić uwagę, że te szkoły są prowadzone przez odpowiednie ministerstwa.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz oferty poszczególnych szkół można znaleźć na platformie naborowej. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz terminami, aby nie przegapić żadnych ważnych dat.


Według informacji z: UM Gorzów Wielkopolski