Rusza przebudowa ulicy Spichrzowej
W związku z rozpoczęciem przebudowy ulicy Spichrzowej, mieszkańcy muszą przygotować się na pewne zmiany w organizacji ruchu. Prace budowlane ruszą już w najbliższy czwartek, a wprowadzenie czasowej organizacji ruchu nastąpi dzień wcześniej, w środę, po popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Inwestycja ta, finansowana z różnych źródeł, ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w mieście.
  1. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w środę
  2. Rozpoczęcie prac budowlanych w czwartek
  3. Zmiany w ruchu na głównych arteriach miasta
  4. Przebudowa finansowana z funduszy rządowych

W najbliższą środę, 22 maja, po zakończeniu popołudniowego szczytu komunikacyjnego, wykonawca przebudowy ulicy Spichrzowej wprowadzi czasową organizację ruchu. Między godziną 17:00 a 18:00 zamknięta zostanie wschodnia część skrzyżowania ulic Chrobrego, Spichrzowej i mostu Staromiejskiego. W czwartek odbędzie się odbiór czasowej organizacji ruchu, a następnie ruszą prace budowlane.

Zmiany w ruchu obejmą m.in. wyłączenie sygnalizacji świetlnej na rondzie Santockim, co ma na celu upłynnienie ruchu w związku z przewidywanym większym natężeniem. Ruch na głównej arterii (ul. Chrobrego – most Staromiejski) będzie odbywał się jedną jezdnią, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Kierowcy jadący z Zamościa będą mieli możliwość przejazdu tylko na wprost w ul. Bolesława Chrobrego, bez skrętu z mostu Staromiejskiego w lewo w ul. Spichrzową. Nie będzie również możliwości wjazdu z ul. Spichrzowej w Mostową. Jednakże pozostanie możliwość wjazdu z ul. Nadbrzeżnej na most Staromiejski oraz z ul. Spichrzowej (od strony ul. Hejmanowskiej) do ul. Lutyckiej.

Ulica Obotrycka, na wjeździe od ul. Pionierów w kierunku katedry, stanie się drogą dwukierunkową bez przejazdu, z ograniczeniem ruchu. Miejsca dla dostaw oraz osób niepełnosprawnych będą zapewnione, podobnie jak dojazd do parafii i banku oraz na plac Stary Rynek dla posiadaczy odpowiednich zezwoleń. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z możliwości wjazdu na ul. Obotrycką oraz z kopert dla dostaw na ul. Spichrzowej, po uzgodnieniu z wykonawcą robót.

Dojazd do wschodniej części ul. Spichrzowej będzie możliwy poprzez most Staromiejski oraz ul. Sikorskiego, a następnie przez ul. Chrobrego, Jagiełły, Dzieci Wrzesińskich i Herberta. Z kolei do zachodniej części ul. Spichrzowej można będzie dojechać z mostu Staromiejskiego przez ul. Chrobrego, Sikorskiego i Młyńską (lub ul. Garbary).

Alternatywna trasa dla kierowców jadących z Zamościa w kierunku centrum miasta to ul. Grobla, Zielona, Trasa Nadwarciańska, rondo Santockie i ul. Warszawska. Inwestycja, której koszt wynosi ponad 12,7 mln złotych, jest finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład. Wykonawca ma na realizację prac 14 miesięcy.

Przebudowa ulicy Spichrzowej to ważny krok w kierunku poprawy infrastruktury drogowej w naszym mieście, który wpłynie na komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.


Źródło: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego