Prezydent Wójcicki otrzymał absolutorium od radnych
Prezydent Jacek Wójcicki otrzymał absolutorium za realizację budżetu za rok 2023. Radni Gorzowa Wielkopolskiego zdecydowali o tym we wtorek, 18 czerwca, wyrażając tym samym swoje zaufanie do działań prezydenta. W głosowaniu 17 radnych poparło wniosek, a czterech wstrzymało się od głosu.
  1. Prezydent Wójcicki otrzymał absolutorium za rok 2023.
  2. Dochody Miasta wyniosły 956 mln zł, wydatki ponad 1 mld zł.
  3. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Miasta.
  4. Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniły sprawozdanie budżetowe.

Podczas sesji Rady Miasta, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023. Sprawozdania te otrzymały pozytywne opinie zarówno od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, jak i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

Dochody Miasta w ubiegłym roku wyniosły 956.002.399,58 zł, natomiast wydatki budżetowe sięgnęły 1.042.476.459,51 zł, co oznacza deficyt w wysokości 86.474.059,93 zł. Mimo to, prezydent Jacek Wójcicki nie krył zadowolenia z otrzymanego absolutorium.

„Bardzo dziękuję za kolejny rok współpracy z Radą Miasta na rzecz miasta. Mam świadomość, że wiele przed nami, ale będziemy się starać, aby głosów krytycznych było jak najmniej” – powiedział prezydent Wójcicki podczas sesji.

Warto podkreślić, że zanim doszło do głosowania nad absolutorium, radni przyjęli „Raport o stanie miasta”, co również zakończyło się wyrażeniem wotum zaufania dla prezydenta. Za raportem głosowało 16 radnych, a czterech wstrzymało się od głosu.

Prezydent Wójcicki podziękował wszystkim współpracownikom, szczególnie służbom finansowym, za realizację ubiegłorocznego budżetu miasta. Podkreślił, że współpraca z Radą Miasta jest kluczowa dla dalszego rozwoju miasta i minimalizacji głosów krytycznych.

Otrzymane absolutorium oraz wotum zaufania są dowodem na to, że działania podejmowane przez prezydenta Wójcickiego spotykają się z akceptacją większości radnych. Jest to także sygnał dla mieszkańców, że miasto zmierza w dobrym kierunku, mimo wyzwań finansowych.


Opierając się na: UM Gorzów Wielkopolski