Ostatnie spotkanie mieszkańców Gorzowa
We wtorek, 25 czerwca, o godzinie 17:00 odbędzie się ostatnie spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miasta na Gorzów. To kluczowe wydarzenie dla mieszkańców, którzy chcą wyrazić swoje opinie i zadać pytania na temat tej ważnej propozycji.

Ostatnia szansa na wyrażenie opinii

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Szarych Szeregów, z wejściem od ul. Sucharskiego. Jest to doskonała okazja dla mieszkańców, aby dowiedzieć się więcej na temat proponowanej zmiany nazwy miasta oraz jej potencjalnych skutków. Warto podkreślić, że jest to ostatnie z trzech zaplanowanych spotkań, co czyni je szczególnie ważnym dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji wziąć udziału w dyskusji.

Eksperci przedstawią szczegółowe analizy

Podczas spotkania swoje prezentacje przedstawią eksperci z Akademii im. Jakuba z Paradyża. W skład zespołu wchodzą prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, dr hab. Przemysław Słowiński, prof. Arkadiusz Wołoszyn oraz dr Łukasz Budzyński. Ich analizy mają na celu przybliżenie mieszkańcom kluczowych aspektów związanych z ewentualną zmianą nazwy miasta, w tym prognozy skutków finansowych. Prezentacje te mają na celu dostarczenie uczestnikom pełnej wiedzy na temat konsekwencji, jakie niesie ze sobą zmiana nazwy.

Finansowe aspekty zmiany nazwy

W spotkaniu weźmie również udział Mateusz Umer, dyrektor Wydziału Geodezji i Katastru, który przedstawi szczegółowe prognozy dotyczące skutków finansowych ewentualnej zmiany nazwy miasta. Jego wystąpienie będzie kluczowym elementem spotkania, ponieważ zmiana nazwy miasta wiąże się z wieloma kosztami, które mieszkańcy powinni wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji. Umer omówi zarówno bezpośrednie koszty administracyjne, jak i długoterminowe implikacje finansowe dla miasta i jego mieszkańców.

Znaczenie konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne są nieodzownym elementem demokratycznego procesu decyzyjnego. Umożliwiają mieszkańcom aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości swojego miasta. Ostatnie spotkanie stanowi idealną okazję do wymiany poglądów i zadania pytań ekspertom, co pozwoli na lepsze zrozumienie wszystkich aspektów związanych z proponowaną zmianą. Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji zachęca wszystkich mieszkańców do udziału i wyrażenia swoich opinii.

Nie przegapcie tej szansy, aby wpłynąć na przyszłość naszego miasta i dowiedzieć się więcej o potencjalnych skutkach zmiany nazwy. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Szarych Szeregów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


UM Gorzów Wielkopolski