Archeolodzy odkrywają tajemnice Spichrzowej
Trwająca przebudowa ulicy Spichrzowej przyniosła nieoczekiwane odkrycia archeologiczne. Pod nadzorem specjalistów zarejestrowano relikty dawnych zabudowań oraz warstwy kulturowe z różnych okresów historycznych. Prace budowlane zostaną częściowo wstrzymane, aby umożliwić przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych.

Odkrycie reliktów dawnej zabudowy podczas przebudowy ulicy Spichrzowej

Podczas trwającej przebudowy ulicy Spichrzowej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Mostową, archeolodzy natrafili na relikty dawnej zabudowy nowożytnej. Znaleziska te obejmują warstwy kulturowe, które wstępnie datowane są na okresy pradziejowy, średniowieczny oraz nowożytny. Odkrycia te mają ogromne znaczenie dla zrozumienia historii naszego regionu i stanowią cenny wkład w lokalne dziedzictwo kulturowe.

Planowane ratownicze badania wykopaliskowe

W odpowiedzi na te znaleziska, w obszarze skrzyżowania ulic Spichrzowej i Mostowej, zostaną przeprowadzone ratownicze badania wykopaliskowe. Teren ten będzie wyłączony z robót budowlanych do czasu zakończenia prac archeologicznych. Celem tych badań jest zabezpieczenie i dokładne zbadanie odkrytych reliktów, co pozwoli na ich odpowiednią dokumentację i analizę.

Kontynuacja inwestycji pod nadzorem archeologicznym

Pomimo konieczności wyłączenia części terenu z prac budowlanych, inwestycja w przebudowę ulicy Spichrzowej będzie kontynuowana w pozostałym zakresie. Wszystkie prace będą nadal realizowane pod nadzorem archeologicznym, aby zapewnić, że żadne istotne znaleziska nie zostaną przeoczone. Gorzowskie Inwestycje Miejskie monitorują sytuację i współpracują z archeologami, aby prace mogły przebiegać sprawnie i zgodnie z planem.

Fot. GIM


Wg inf z: UM Gorzów Wielkopolski