Nadkomisarz Marcin Staszkiewicz nowym Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp.
Nadkomisarz Marcin Staszkiewicz objął nowe stanowisko jako Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Uroczystość ta była nie tylko formalnym potwierdzeniem jego awansu, ale także okazją do przedstawienia jego bogatej kariery oraz planów na przyszłość.

Uroczyste powierzenie obowiązków

W poniedziałek, 1 lipca, w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której nadkomisarz Marcin Staszkiewicz został oficjalnie powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji. Inspektor Jerzy Czebreszuk, Komendant Wojewódzki Policji, osobiście wręczył mu rozkaz, gratulując jednocześnie awansu. W swoim przemówieniu inspektor Czebreszuk wyraził przekonanie, że praca pionu kryminalnego pod kierownictwem nowego zastępcy będzie przebiegać na najwyższym poziomie.

Przyjęcie przez kadrę kierowniczą

Na uroczystości obecna była kadra kierownicza gorzowskiej jednostki, która zebrana w pełnym składzie przywitała nadkomisarza Staszkiewicza. Komendant Miejski Policji, inspektor Wiesław Widecki, wyraził swoje wsparcie i życzył nowemu zastępcy powodzenia w pełnieniu obowiązków. Nadkomisarz Staszkiewicz podziękował za zaufanie oraz zwrócił się do swoich nowych współpracowników, licząc na ich wsparcie w realizacji głównego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Kariera zawodowa nadkomisarza Staszkiewicza

Marcin Staszkiewicz rozpoczął swoją służbę w Policji w 2004 roku w oddziałach Prewencji w Warszawie. Jego kariera rozwijała się dynamicznie, przechodząc przez różne szczeble i stanowiska. Pracował w ogniwie patrolowo-interwencyjnym w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, a od 2007 roku związał się z pionem kryminalnym. W 2009 roku rozpoczął służbę w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W 2014 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, a pod koniec tego samego roku został Ekspertem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji. Od czerwca 2019 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu w Drezdenku, a od sierpnia 2021 roku był Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich. W 2023 roku został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Plany i oczekiwania

Nadkomisarz Staszkiewicz w swoim wystąpieniu podkreślił, że ma nadzieję na osiąganie dobrych wyników we współpracy z kadrą gorzowskiej komendy. Jego głównym celem jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, co będzie realizowane poprzez skuteczne zarządzanie pionem kryminalnym. Nowy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji wyraził wdzięczność za okazane zaufanie i wsparcie, jednocześnie deklarując pełne zaangażowanie w nowe obowiązki.

Gratulujemy nadkomisarzowi Staszkiewiczowi awansu i życzymy wielu sukcesów na nowym stanowisku.


Opierając się na: Policja Gorzów Wielkopolski