Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wspiera mieszkańców po pożarze
W odpowiedzi na niedawny tragiczny pożar, lokalne władze przedstawiły plany wsparcia dla Akademii im. Jakuba z Paradyża, które obejmują nie tylko pomoc materialną, ale także znaczące zmiany organizacyjne.
  1. Przekazanie Akademii byłego budynku ratusza przy ulicy Obotryckiej na siedzibę rektoratu.
  2. Plan remontu i adaptacji zabytkowego obiektu, który może potrwać do 3 lat.
  3. Przygotowanie 6 mieszkań dla kadry naukowej do połowy września.
  4. Udostępnienie hali treningowej liceum akademickiemu na potrzeby zajęć sportowych.

W ramach reakcji na niedawny pożar, który zniszczył główny budynek Akademii im. Jakuba z Paradyża, prezydent Jacek Wójcicki zaproponował kilka środków mających na celu nie tylko odbudowę, ale i wsparcie dla społeczności akademickiej. Najważniejszym z nich jest oferta przekazania Akademii zabytkowego budynku przy ulicy Obotryckiej. "Złożyłem propozycję przekazania obiektu byłego budynku ratusza przy ulicy Obotryckiej z gotową dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę", stwierdził prezydent Wójcicki.

Rekonstrukcja tego zabytkowego obiektu może stanowić szansę na szybsze przywrócenie normalnego funkcjonowania uczelni. "Mamy świadomość, że budynek wymaga poważnego remontu, ale to i tak znacząca szansa dla uczelni", dodał prezydent.

Prezydent Wójcicki zadeklarował również wsparcie w formie remontu i przygotowania mieszkań dla kadry naukowej. "Zadeklarowałem, że do połowy września wyremontujemy 6 mieszkań i przekażemy je uczelni", powiedział prezydent, odpowiadając na prośbę rektor uczelni o pomoc w tej kwestii.

Dodatkowo, w ramach wsparcia dla społeczności uczelnianej, miasto udostępni liceum akademickiemu halę treningową, która posłuży jako miejsce do zajęć sportowych. Ta decyzja zapadła po tym, jak dotychczasowa hala liceum została wykorzystana do przechowywania dokumentów uratowanych z pożaru.

Te działania pokazują, jak ważna jest solidarność i współpraca między miastem a instytucjami edukacyjnymi w trudnych czasach. Przekształcenie zabytkowych przestrzeni w funkcjonalne obiekty użyteczności publicznej to nie tylko kwestia logistyki, ale także ochrony dziedzictwa kulturowego i akademickiego miasta.
Na podstawie: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego