UM Gorzów Wielkopolski: Stopa bezrobocia spadła do 2,6%
Marzec przyniósł optymistyczne dane w kontekście lokalnego rynku pracy. W naszym mieście stopa bezrobocia obniżyła się do 2,6%, co świadczy o rosnącej stabilności ekonomicznej wśród mieszkańców. Analizując dane z ostatniego kwartału, można zauważyć, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 47 osób.
  1. Spadek liczby bezrobotnych do 1328 osób na koniec marca.
  2. Wiek i demografia zarejestrowanych: znaczna liczba kobiet oraz osób powyżej 50. roku życia.
  3. Porównanie stopy bezrobocia na szczeblu lokalnym i wojewódzkim.
  4. Zmniejszenie liczby bezrobotnych w skali województwa.

W strukturze bezrobocia dominują kobiety, które stanowią ponad połowę zarejestrowanych, co dokładnie przekłada się na 752 osoby. Również istotna jest grupa osób w wieku 50+ oraz młodszych niż 30 lat, co pokazuje zróżnicowanie potrzeb i wyzwań na lokalnym rynku pracy.

W kontekście szerszym, stopa bezrobocia w powiecie gorzowskim osiągnęła poziom 3,8%, podczas gdy średnia dla województwa lubuskiego wyniosła 4,6%. Dla porównania, średnia krajowa zatrzymała się na poziomie 5,3%, co stawia nasze miasto w bardzo dobrym świetle.

Warto również zwrócić uwagę na zmniejszającą się liczbę bezrobotnych w całym województwie. Na koniec marca zarejestrowano 16.551 osób pozbawionych pracy, co oznacza spadek o 413 osób w porównaniu do lutego oraz o 207 osób w stosunku do marca poprzedniego roku. Te liczby mogą świadczyć o stopniowej poprawie koniunktury gospodarczej w regionie.

Analiza tych danych pozwala lepiej zrozumieć dynamikę lokalnego rynku pracy i potrzeby społeczności. Trwające zmiany mogą otwierać nowe możliwości dla polityk zatrudnienia oraz inicjatyw wspierających grupy najbardziej narażone na wykluczenie zawodowe.


Na podstawie: UM Gorzów Wielkopolski