Komendant Komisariatu Policji w Witnicy, aspirant sztabowy Paweł Krzywda, zaprasza mieszkańców miasta i gminy do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów.