26 czerwca 2022 r., godz. 12.00-16.00

Biblioteka Herberta na Lubuskim Pikniku Zdrowia/Park Róż