28 lutego 2023 r., godz. 15.00

Kuźnia talentów. Obejrzę ci bajkę – zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci / Filia nr 3, ul. Boh. Westerplatte 10