Z przyczyn niezależnych od organizatora warsztaty w Filii 2, które miały się odbyć w dniu 20.03.2023r., zostają odwołane.
Przepraszamy!
Warsztaty zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie.