Awaria telefonu w Filii nr 2 przy ul. Mieszka I 50