Reaguj na przemoc – nie bądź obojętny!
Przemoc domowa to problem, który dotyka coraz więcej rodzin. W środę, podczas spotkania w Urzędzie Miasta, przedstawiciele różnych instytucji dyskutowali o konieczności podjęcia działań prewencyjnych. Zapowiedziano kampanię społeczną "Jesteś świadkiem, reaguj", która ma na celu uświadamianie i mobilizowanie społeczeństwa do reagowania na przemoc.

Spotkanie w Urzędzie Miasta: Wspólne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy

W środę, w Urzędzie Miasta, odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji zajmujących się pomocą społeczną, ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem publicznym. Podjęto decyzję o konieczności wzmocnienia współpracy w celu zapobiegania rosnącej liczbie przypadków przemocy wobec dzieci, zwłaszcza niemowląt. Podczas spotkania omówiono różne formy współpracy i wypracowano nowe strategie działania.

Kampania społeczna "Jesteś świadkiem, reaguj": Nowe inicjatywy prewencyjne

Jednym z głównych punktów spotkania była zapowiedź kampanii społecznej "Jesteś świadkiem, reaguj", której celem jest dotarcie do jak największej liczby osób doznających przemocy oraz świadków tego zjawiska. Kampania ma również na celu edukację uczniów szkół podstawowych w zakresie rozpoznawania i reagowania na przemoc. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie świadomości społecznej i mobilizację do działania w sytuacjach zagrożenia.

Wsparcie służb i nowe działania w szkołach rodzenia

Wojewoda lubuski Marek Cebula zapewnił o pełnym wsparciu ze strony służb podległych jego urzędowi. Podkreślił, że problem przemocy w rodzinie narasta, a liczba rodzin objętych tzw. Niebieskimi Kartami rośnie co roku o ponad 30%. W ramach działań prewencyjnych uznano za konieczne wprowadzenie w szkołach rodzenia bloku tematycznego dotyczącego opieki nad noworodkiem oraz monitoringu po porodzie w miejscu zamieszkania przez położne i pielęgniarki środowiskowe.

Rola mediów w walce z przemocą domową

Uczestnicy spotkania zwrócili się do dziennikarzy z prośbą o wsparcie w przekazywaniu rzetelnych informacji na temat przemocy domowej oraz miejsc, gdzie można uzyskać pomoc. Podkreślono, że media mogą odegrać kluczową rolę w informowaniu społeczeństwa i mobilizowaniu do działania. Spotkania będą kontynuowane, a ich efekty mają być dzielone z innymi miastami w Polsce, ponieważ problem przemocy domowej dotyczy całego kraju.

Podziękowania i dalsze kroki

Prezydent miasta Jacek Wójcicki oraz przewodniczący Rady Miasta Robert Surowiec wyrazili wdzięczność za udział w spotkaniu i podkreślili, że każde działanie w walce z przemocą domową jest nie do przecenienia. Inicjatywy podjęte podczas spotkania mają na celu stworzenie bezpieczniejszego środowiska dla wszystkich mieszkańców, a ich realizacja będzie monitorowana i oceniana na bieżąco.


Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego