3 marca 2023 r., godz. 15.00

Kuźnia talentów. Ja nie napiszę? – zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci / Filia nr 3, Boh. Westerplatte 10