Urząd Miasta zapowiada podwyżki dla nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim
W obliczu zbliżających się świąt wielkanocnych, nauczyciele w naszym mieście mogą odetchnąć z ulgą. Decyzja prezydenta o wypłacie pełnych podwyżek, bez potrącania wyrównań, to promyk nadziei w trudnych czasach. Oto, co każdy nauczyciel powinien wiedzieć.
  1. Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zostaną wypłacone jeszcze przed świętami wielkanocnymi.
  2. Podwyżki będą wynosić 30% i 33%, bez potrąceń wyrównań do minimalnego wynagrodzenia.
  3. Nauczyciele, którzy nie osiągnęli minimalnego wynagrodzenia, nie będą mieli potrącanych równowartości wyrównań.
  4. Prezydent wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o jednoznaczne stanowisko w sprawie wypłaty podwyżek.

Decyzja o wypłacie podwyżek dla nauczycieli stanowi światełko w tunelu dla wielu pracowników oświaty. Jest to gest, który nie tylko docenia ciężką pracę pedagogów, ale również daje im poczucie stabilności finansowej w niepewnych czasach. Warto zauważyć, że decyzja ta została podjęta w momencie, gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze nie przedstawiło oficjalnego stanowiska odnośnie do mechanizmu wypłaty tychże podwyżek od 1 stycznia 2024 roku.

W kontekście podjętych działań, prezydent Jacek Wójcicki wykazał się inicjatywą, której celem jest zapewnienie nauczycielom godnych warunków pracy i życia. Decyzja ta bazuje na rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r., które zmienia zasady dotyczące wynagrodzeń nauczycieli, w tym minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz warunków przyznawania dodatków.

W obliczu braku odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej, prezydent naszego miasta postanowił działać proaktywnie, co świadczy o jego zobowiązaniu do dbałości o interesy edukacyjne społeczności. To krok w dobrym kierunku, który z pewnością przyczyni się do wzrostu zadowolenia i motywacji wśród nauczycieli, będących fundamentem przyszłości naszych dzieci.

Decyzja ta jest wyrazem uznania dla trudu i zaangażowania nauczycieli, którzy codziennie kształtują umysły młodych ludzi. Warto pamiętać, że inwestycja w edukację to inwestycja w przyszłość, a odpowiednie wynagrodzenie dla nauczycieli jest kluczowym elementem tego procesu.


Na podst. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego