Przygotowanie do sezonu zimowego służb, inspekcji i straży było tematem posiedzenia Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która w piątek obradowała w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Walczaka.
 
 
Raport z przygotowań i już podjętych działań złożyli komendant miejski Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej, dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, powiatowy inspektor sanitarny i nadzoru budowlanego oraz dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta.
 

 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją